akce BÍLÝ KÁMEN - vojenský újezd Libavá

Vážení příznivci Bílého kamene,
ač neradi, musíme Vám oznámit, že již nejsme pořadatelé akce Bílý kámen, která se pořádá vždy 1. května ve vojenském prostoru Libavá. O této skutečnosti rozhodla rada města Velká Bystřice. Bylo však rozhodnuto tzv. o nás, bez nás. V případě dotazů, týkajících se akce Bílý kámen, se prosím obracejte na nového pořadatele, kterým je folklorní soubor Haná Velká Bystřice, z.s.
Rádi bychom Vám chtěli poděkovat za Vaši podporu a přízeň.

Auto-velo-klub, z.s.
Upozornění
Vážení přátelé a příznivci Bílého kamene,

po přečtení 1. zpravodaje ke konání letošní akce Bílý kámen, Vám musíme vysvětlit, za jakých okolností byl náš Auto-velo-klub, z.s. (dále jen „AVK“) nahrazen Folklorním souborem Haná Velká Bystřice (dále jen „Spolek Haná“).

Pisatelé Zpravodaje píší, že AVK byl vyřazen proto, že v našem spolku malé zastoupení občanů Velké Bystřice. Sami však musíte uznat, že takovýto důvod by byl opravdu směšný a neopodstatněný. Na schůzce s vedením města na náš dotaz, zda je nutné, aby členové klubu byli pouze z Velké Bystřice, nám bylo řečeno, že pro město je priorita pořádání Bílého kamene. Kdo bude členem našeho AVK je čistě naší interní záležitostí.

Jako každoročně se 28. května 2018 konalo vyhodnocení akce Bílý kámen. Vyhodnocení se zúčastnili všechny složky, kterých se pořádání Bílého kamene jakkoliv týká. Závěr vyhodnocení byl takový, že jsme neobdrželi žádnou stížnost, ale naopak jsme jako AVK byli pochváleni, že akce i přes veškeré problémy, které se týkaly uzavření některých tratí, na které opravdu nikdo nemohl z důvodu vyhlášeného kalamitního stavu, dopadla na výbornou.

Dne 15. června 2018 byla svolána porada na radnici ve Velké Bystřici, kde bylo sděleno, že AVK v příštím roce již nebude pořádat Bílý kámen jako hlavní pořadatel a bude nahrazen Spolkem Haná.

Spolek Haná, který nás nahradil, v minulosti s námi již spolupracoval. Je pravda, že spolupráce nebyla na takové úrovni, jak byla sepsána smlouva, a proto AVK tuto spolupráci vypovědělo a další spolupráce se již nekonala. Od spolku Haná nám sice pro letošní rok byla nabídnuta spolupráce, ale za podmínek, které pro nás byly nevýhodné, a navíc ne nadarmo se říká, že do jedné řeky dvakrát nevstoupíš. Členskou základnou AVK bylo tedy rozhodnuto, že s tímto spolkem nebude spolupracovat.

Rádi bychom také uvedli, že v poslední době jsme sponzorsky podporovali Okrašlovací spolek Lubavia, který pečuje o hřbitovy a památky ve vojenském prostoru. Dále jsme dávali sponzorské dary Nadaci Šance, která je zaměřena na podporu léčby onkologicky nemocných dětí.

Závěrem chceme poděkovat za Vaši dlouholetou přízeň na akcích Bílý kámen, a abyste byli s touto akcí i nadále spokojeni.

Dále se již k žádným výrokům vyjadřovat nebudeme a doufáme, že spolek Haná na nás již nebude „házet špínu“.


S pozdravem
Oldřich Wasserrab
předseda spolku Auto-velo-klub, z.s.


Upozornění

Městský úřad Velká Bystřice
Vojenské lesy a statky ČR s.p. divize Lipník n. B.

Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá
Středisko obsluhy výcvikového zařízení Libavá AČR

Doporučujeme:
Pomáháme:
Hlavní sponzor:
Sponzoři:
Akce se koná za podpory: