akce BÍLÝ KÁMEN - vojenský újezd Libavá

Láká Vás poznat lidem zastřený kraj, protkaný pověstmi a legendami?
Libavá - kraj s pohnutou minulostí a živou současností, ale především překrásnou přírodou...

Cyklo-turistická akce Bílý kámen® se v letošním roce uskuteční tradičně ve sváteční den,
tentokrát v úterý 1. května 2018. Umožní nejen cyklistům, koloběžkářům, ale i pěším turistům poznání zajímavých míst jinak celoročně uzavřeného vojenského prostoru Libavá. Hlavní pořadatel je Auto-velo-klub Velká Bystřice spolupracující s obecními úřady přilehlých obcí.

Upozornění
Vážení účastníci Bílého kamene, dne 18.4.2018 bylo na mimořádné poradě u přednosty Vojenského újezdu na Libavé rozhodnuto ředitelem Vojenských lesů panem Ing. Neradem, že v letošním roce bude pro účastníky akce Bílý kámen uzavřeno okolí Varhoště a pramen Odry. Důvodem tohoto rozhodnutí je velký lesní polom a zaklíněné stromy do sebe, u kterých hrozí pád.
Více v mimořádném zpravodaji a mapě povolených tras.
Upozornění
Co na Vás čeká?
čistá příroda netknutá lidskou civilizací a turistickým ruchem
nenápadný pramen evropského veletoku - Odra
procházka historií, krajem němých vzpomínek - 26 zaniklých obcí
zpřístupněné kostely ve Staré Vodě a na Libavé, větrný mlýn
výcvikový prostor armády ČR - tanková, balistická, letecká střelnice
Mapa a povolené trasy
V mapě akce jsou zahrnuty nejen jednorázově povolené komunikace, ale i celoročně otevřené cyklostezky, vedoucí po okrajových částech vojenského území. Všechny tyto informace najdete v mapě, kterou si můžete buď stáhnout na našich stránkách nebo ji každý účastník obdrží na akci Bílý kámen®.
GPS souřadnice všech vstupních stanovišť najdete zde.
Autobusy
Pro rodiny s dětmi a starší občany jsou na akci Bílý kámen® připraveny výjezdy autokary. Vypraveny budou z Olomouce a z Velké Bystřice. Trasa povede kolem celého vojenského prostoru s osmi zastávkami:
pramen řeky Odry u Kozlova, Velká Střelná, pozorovatelna 604 nad Velkou Střelnou, Město Libavá - na náměstí, Stará Voda - poutní kostel, zámeček Bores, pod Strážiskem a pod Strážnou - výstup na Bílý kámen.
Cena zájezdu z Velké Bystřice je 160,-Kč, cena z Olomouce je vzhledem k delší trase 190,-Kč. Děti mladší deseti let mají cenu zájezdu sníženu o cenu vstupného, které mají zdarma. Do patnácti let se mohou děti zúčastnit jen v doprovodu rodičů nebo odpovědných osob.
Autobusy vyjíždí z Olomouce z autobusové zastávky "P" u Hlavního nádraží ČD před Českou poštou v 8:00 (mapa) a z Velké Bystřice z autobusové zastávky "Radnice" v 9:00 (mapa).
Bližší informace na Kulturním a informačním centru Velká Bystřice - tel: 734 236 502, e-mail:kic@muvb.cz, web:www.velkabystrice.cz
Jak se k nám dostanete?
Na akci Bílý kámen můžete dorazit několika způsoby, buď využijete dopravu po silnici autem, na kole či pěšky a napojíte se na některé ze vstupních stanovišť: V obci Mrsklesy, u Velkého Újezdu a Daskabátu, u obce Kozlov směrem k prameni Odry, ve Městě Libavá od Domašova, za Městem Libavá směrem ke Smilovu, v Nových Oldřůvkách nad Budišovem, v Kovářově od Potštátu, u Zeleného kříže nad Kozlovem, nad obcí Luboměř nad Střážnou.
Druhou možností je využití námi organizované autobusové prohlídky celého prostoru vojenského újezdu s nástupem v Olomouci nebo ve Velké Bystřici, více info výše.
Poslední možností je využití speciálního vlaku Českých drah a.s. posíleného pro akci Bílý kámen - zde je jízní řád - a využití vstupních stanovišť: U sjezdovky SkiAreál Hlubočky (Hlubočky zast.), od obce Mrsklesy (Hlubočky Mar. Údolí), obec Smilov ve směru na Velkou Střelnou (Hrubá Voda-Smilov zast.) , ve Městě Libavá (Domašov nad Bystřicí). Vlak zastavuje i v dalších stanicích, kde můžete projet krásným údolím řeky Bystřice až ke vstupním stanovištím.
Vlak bude vypraven ve složení 3 vozů s kapacitou cca 256 míst k sezení a 16 jízdních kol + 2 vozy výhradně pro přepravu jízdních kol s celkovou kapacitou 100 jízdních kol. Ve vlacích nebude platit žádné zvláštní jízdné, bude platný běžný tarif dopravce České dráhy a.s.
Pravidelné zpravodajství
I letos budou vycházet zpravodaje v elektronické podobě, ve kterých se dozvíte aktuality, které se týkají organizace celé akce, hodnocení účastníků, informace o počasí a mnoho dalších věcí. Pro pravidelné odebíraní se můžete přihlásit v horní části stránek a nebo si můžete jednotlivé zpravodaje stáhnout zde.
Nejdůležitější body z propozic:

Cena akce Bílý kámen® je 40Kč za osobu. Děti do 10-ti let mají vstup zdarma. Děti do 15-ti let musí být v doprovodu rodičů nebo odpovědných osob.

Zájemci se účastní akce na vlastní nebezpečí a náklady. Vstup do vojenského prostoru je povolen pouze s platným občanským průkazem či pasem a kartou pojištěnce, a to jen v den konání akce v době 7 - 16hod v níže uvedených místech vstupu. Účastníci jsou povinni vojenský prostor opustit nejpozději do 16:00 hod a zavazují se dodržovat všechna ustanovení těchto propozic, pravidel silničního provozu – akce se koná za plného silničního provozu, pokynů pořadatelů i kontrolních orgánů.

Nutnou podmínkou vstupu cyklistů na území vojenského újezdu je užívání ochranné přilby po celou dobu trvání akce.

Po vojenském újezdu se účastníci smí pohybovat výhradně po povolených komunikacích označených tečkovsnými čarami v mapě, v terénu orientačními směrovkami a tabulemi. Každý účastník starší 15-ti let musí mít u sebe průkaz totožnosti, děti do 15-ti let se mohou po vojenském prostoru pohybovat pouze v doprovodu osoby s průkazem totožnosti. V rámci akce je zakázáno používat jakákoliv motorová vozidla, s výjimkou označených vozidel pořadatelů. Pro seniory a rodiny s dětmi je předem organizován přesun autokary pořadatele podle samostatného časového harmonogramu a pokynů.

Z povolených tras nevybočujte, v terénu může dojít ke kontaktu s nevybuchlou municí či úrazům. Opuštění povolených tras bude trestáno pokutou až 5.000 Kč. Vojenský újezd kontrolují složky armády ČR, Policie ČR, Vojenské policie a Lesní správy.

Vstupy do vojenského újezdu jsou povoleny:

 1. u sjezdovky SkiAreál Hlubočky od vlaku ČD Hlubočky zast.
 2. od obce Mrsklesy
 3. od Velkého Újezdu a Daskabátu
 4. 200m severně od Kozlova směrem k prameni Odry
 5. od železniční zastávky Smilov ve směru na Velkou Střelnou
 6. ve Městě Libavá od Domašova
 7. za Městem Libavá směrem ke Smilovu
 8. v Nových Oldřůvkách nad Budišovem
 9. v Kovářově od Potštátu
 10. ze Zeleného kříže nad Kozlovem
 11. u obce Luboměř nad Střážnou

Účastníci jsou povinni se na území vojenského prostoru legitimovat vojenským orgánům, orgánům Vojenské policie, Policie ČR i lesní stráže VL.

Spojení s hlavním pořadatelem: 739 998 260, 777 169 510. Ostatní telefony: 155 (záchranná služba), 158 (Policie ČR), 973 403 158 (vojenská Policie). Stanoviště záchranné služby je na křižovatce Velká Střelná pod Pozorovatelnou. Pro ošetření lehčích zranění jsou v mapě zaznačeny pozice zdravotníků. Zraněný si je po ošetření povinen zajistit odvoz z území vojenského újezdu vlastní dopravou.

Pořadatelé jsou označeni jmenovkami „Bílý kámen“, jejich stanoviště bílými panely s nápisem „Bílý kámen“. Na výše vypsaných vstupních stanovištích obdrží účastníci po zakoupení propozic kontrolní identifikační pásek a dokumentaci potřebnou k absolvování akce. Děti do 10-ti let mají vstup zdarma.

Občerstvení jsou v mapě vyznačeny červeným symbolem „kelímku s hamburgrem“. Pozice cykloservisů kol nebo koloběžek naleznete v mapě se symbolem „ozubeného kola“.

V celém vojenském újezdu je zakázáno rozdělávání ohňů, táboření a v lesích zákaz kouření. Na území vojenského újezdu nezanechávejte žádné odpadky a k přírodě se chovejte ohleduplně. V místech, kde jsou umístěny toalety, využívejte tato zařízení. Jinak svým jednáním ohrožujete zdejší zachovalou přírodu a konání příštího ročníku.

Cyklisté a koloběžkáři, nejezděte vedle sebe, umožněte průjezd vozidlům, pozor na chodce! Ve vojenském prostoru jsme jen jako hosté a další opakování této akce je podmíněno dodržováním všech výše uvedených zásad – PAMATUJTE NA TO!


Městský úřad Velká Bystřice
Vojenské lesy a statky ČR s.p. divize Lipník n. B.

Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá
Středisko obsluhy výcvikového zařízení Libavá AČR

Doporučujeme:
Pomáháme:
Hlavní sponzor:
Sponzoři:Akce se koná za podpory: